All Posts By

biljana

Utrinki iz zakjučne konference Zgodbe sprememb

By | Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab

Vabljeni na virtualni sprehod med fotografijami,

ki jih je posnel fotograf Janez Klenovšek.

 

Vabljeni na zaključno konferenco!

By | Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab

“ZGODBE SPREMEMB”

DRUŽBENE INOVACIJE IN SOCIALNA EKONOMIJA ZA SKUPNOST IN ZELENI PREHOD

Vabimo vas, da se nam pridružite na enodnevni konferenci o socialni ekonomiji 5. aprila 2022, ki bo potekala v hibridni obliki, in sicer v spletnem okolju in v Draš Centru (Pohorska ulica 57) v Mariboru.

Na srečanju bosta naši osrednji temi socialna ekonomija in družbene inovacije ter priložnosti za izboljšave, predvsem skozi prizmo skupnosti in zelenega prehoda. V sklopu Naše dobre zgodbe se nam bodo predstavila socialna podjetja, zadruge in iniciative, ki so bile vključene v program podpore Pospeševalnik družbenih inovacij. Iz bogatih izkušenj in prve roke bodo predstavniki partnerskih organizacij projekta predstavili kako podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti. Poslušali bomo predavanje tuje gostje o evropskem Akcijskem načrtu socialne ekonomije »Building an economy that works for people«, ki je bil objavljen decembra 2021. Svoje poglede in razmišljanja na ravni EU in Slovenije glede ukrepov podpore razvoja socialne ekonomije v prihodnje bodo z nami v obliki okrogle mize delili predstavniki ministrstev, občin in relevantnih javnih institucij.

Podroben program konference najdete tukaj. Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije dogodka in omejenosti kapacitet spremljanja konference v živo prijavite. Dogodek se odvija v okviru projekta SocioLab in je za udeležence brezplačen. Pridržujemo si pravico do
spremembe programa.

PRIJAVNICA
(kliknite in izpolnite)

Spoznajte srž socialne ekonomije in dobre ter uspešne zgodbe, ki jih pišejo socialni podjetniki, zadružniki in družbeni inovatorji. Vabljeni v našo družbo!

Ekipa projekta SocioLab

navdihujemo. zaznamujemo. spreminjamo.

 

Program*

9.30 – 10.00 REGISTRACIJA IN JUTRANJI KLEPET

10.00 – 10.30 DOBRODOŠLICA IN UVODNI NAGOVORI

 • Peter Svetina, Varuh človekovih pravic RS
 • Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor
 • Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ
 • Robert Drobnič, vodja Direktorata za regionalni razvoj
  (sektor za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo), MGRT
 • Dušanka Lužar Šajt, vodja projekta SocioLab in direktorica Fundacije PRIZMA

10.30 – 11.30 NAŠE DOBRE ZGODBE

 • Klemen Lukman, Zadruga Via Vitae z.o.o. (Jeej)
 • Sabina Petek, DS Reptiles – specializirana spletna trgovina za teraristiko
 • Patricija Koler, SŠC Ptuj (učna zadruga)
 • Gregor Hrovatin, Obleko naredi človek
 • Vesna Plavec, Avantgard metalli, z.b.o., so.p
 • Jernej Golc, Vinarska zadruga Haloze, z.o.o., so.p.
 • Timotej Gradišnik, Klub Pulse
 • Denis Ploj, Zadruga Dobrina, z.o.o., so.p.
 • Teja Lovrec, Kooperativa Dame, z.o.o., so.p.
 • dr. Marinka Vovk, CPU (Center ponovne uporabe), d.o.o., so.p.

11.30 – 11.45 AKTIVNI, GLASBENI ODMOR IN OKREPČILO

11.45 – 12.15 PODPORNO OKOLJE SOCIALNE EKONOMIJE PODRAVJA IN DOSEŽKI PROJEKTA “Kako podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti?”

 • Mateja Karničnik, vodja razvoja človeških virov Fundacije PRIZMA
 • dr. Milojka Domanjko, direktorica Razvojne agencije Slovenske gorice
 • Tomaž Repnik, direktor Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica
 • Jernej Golc, direktor Podeželskega razvojnega jedra HALO

12.15 – 12.35 EU AKCIJSKI NAČRT SOCIALNE EKONOMIJE – »Building an economy that works«
Eleonora Lamio, Vodja projektov Diesis network, Bruselj

12.35 – 13.15 OKROGLA MIZA – EU in slovenski okvir ter ukrepi podpore razvoju socialne ekonomije v prihodnje
Moderira: dr. Lidija Tušek, ZRS Bistra Ptuj

 • Urška Bitenc, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo, MGRT
  predstavnik MDDSZ
 • Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor
 • Gorazd Jenko, sekretar, član LEED odbora OECD, SVRK
 • Uroš Rozman, direktor RRA Podravje – Maribor
 • Dušanka Lužar Šajt, direktorica Fundacije Prizma, vodja ekosistema SE Podravja, SocioLab
 • dr. Marinka Vovk, direktorica Centra ponovne uporabe Ormož

13.15 – 13.30 ZAKLJUČEK KONFERENCE IN PODPIS PARTNERSKEGA SPORAZUMA ČLANOV EKOSISTEMA SE IN DRUŽBENEGA INOVIRANJA PODRAVJA – SOCIOLAB

ustanovni partnerji SocioLab

13.30 – 14.30 DRUŽENJE IN POGOSTITEV (v živo)

SPREMLJEVALNI DOGODKI
▪ Sejem promocijskih materialov vključenih socialnih podjetij in projekta
SocioLab
▪ Predvajanje filmčkov SocioLab

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

REZERVIRAJTE SI TERMIN – torek, 5. april 2022 »Zgodbe sprememb«

By | Novica, Novice, Sociolab

»ZGODBE SPREMEMB«

DRUŽBENE INOVACIJE IN SOCIALNA EKONOMIJA ZA SKUPNOST IN ZELENI PREHOD

Za nami je štiri leta aktivnega dela in projekt SocioLab prehaja v zaključno fazo, v okviru katere 5. aprila 2022 organiziramo zaključno konferenco »Zgodbe sprememb – družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod«, ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom Varuha človekov pravic, Petra Svetine.

Konferenca je priložnost, da spoznate družbeno-inovativne, socialno-podjetniške ali zadružne podjeme, saj bodo svojo zgodbo, dosežke in napredek na poti udejanjanja idej in družbeno inovativnih podjemov predstavili nekateri izmed socialnih podjetnikov, zadružnikov in družbenih inovatorjev, ki so bili vključeni v Pospeševalnik družbenih inovacij, ki deluje v okviru projekta SocioLab.

Nadaljevali bomo s premislekom kako učinkovito podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti, črpajoč iz lastnih izkušenj in spoznanj ter premišljali kje je prostor za nadaljnji razvoj podpornega okolja.

Konferenco bomo zaokrožili z okroglo mizo in s pogledom v prihodnost, in sicer se bomo dotaknili evropskega in slovenskega okvira in ukrepov podpore pri razvoju socialne ekonomije v prihodnje.

Zapišite si datum in vabljeni v našo družbo! Kmalu na snidenje!

Podaljšan rok za oddajo vlog za pred-financiranje neprofitnih in profitnih organizacij

By | Novica, Novice

Sporočamo, da je Slovensko razvojni regionalni sklad (Ribniški sklad) podaljšal rok za oddajo vlog – PF, in sicer drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS.

Vlagatelji lahko vlogo oddate v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25.10.2021 do 28.2.2022 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

Razpis in podrobnosti najdete na povezavi.

Imamo zmagovalce natečaja za leto 2021

By | Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab

Kdo so prejemniki?

Letošnja dobitnica v kategoriji Naj podpornik socialne ekonomije je s strokovnim znanjem prispevala k številnim aktivnostim, ki so se odvijale pri reševanju in vzpodbujanju socialne ekonomije na podeželju v sinergiji z znanostjo, mreženjem in možnostmi črpanja evropskih sredstev, obenem pa je v sinergiji s kmetijstvom, zaposlovanjem težje zaposljivih ciljnih skupin, žensk in mladih, ter z znanjem in strokovno pomočjo pomagala pri izvajanju številnih aktivnosti, ki bodo v koristile razvoju socialne ekonomije. Priznanje in naziv gre letos v roke Emiliji Stojmenovi Duh.

Priznanje za Naj socialno podjetje ali zadrugo v Podravju za leto 2021 pa je dobila organizacija, ki vztrajno dela na področju trajnostnega razvoja, in sicer so vzpostavili svojo trgovino, kjer so na voljo biološko pridelana lokalna hrana, ter čistila in pralna sredstva v rinfuzi, torej brez plastične embalaže. Njihovo delovanje in izdelki so ekološki, trajnostni, lokalni, domači in Fair trade. Na ta način so zmanjšali obremenitev okolja za 24.000 plastenk čistil, 30.000 litrov škodljivih kemičnih čistil in 16.000 kosov različne PVC embalaže za hrano. Ob naštetem je trgovina Zelena japka postala lokalno družabno in informacijsko stičišče. Častni naziv za leto 2021 tako prejme Društvo Pupillam, socialno podjetje.

Čestitke dobitnikom in uspešno delo še naprej!

 

Natečaj podaljšan do 5. oktobra!

By | Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab

JAVNI NATEČAJ 

NAJ SOCIALNO PODJETJE ALI ZADRUGA 

in 

NAJ PODPORNIK/-ICA SOCIALNE EKONOMIJE

2021 v PODRAVJU

 

Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije,

 ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, 

vabimo vas k sodelovanju na natečaju

ki ga že tretje leto razpisujemo v okviru projekta 

Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo –  SocioLab. 

Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. Prav tako pa je lahko proces izpolnjevanja prijave na natečaj priložnost za evalvacijo in čas za refleksijo delovanja vašega socialnega podjetja ali zadruge v preteklem letu. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam, želimo pokazati, da prepoznavamo in cenimo vaše delo, trud in prizadevnost za pozitivne družbene spremembe.

Slavnostna podelitev priznanj se bo odvila v začetku meseca oktobra 2021, več podrobnosti pa bomo predstavili kmalu. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava

Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stične točke.

Rok prijave

Prijavnice sprejemamo do torka, 5. 10. 2021.

Način izbora

Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora. 

Pogoji in merila

Naj socialno podjetje ali zadruga 2020 Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2020
Kdo lahko sodeluje? Socialna podjetja in zadruge, ki so registrirane oz. svojo dejavnost opravljajo v Podravju. Organizacija ali posameznik/-ica

(društva, zasebni in javni zavodi, razvojne agencije, zbornice, sindikati, lokalne samouprave, podjetja …) v Podravju kot kandidat ali kot predlagatelj.

Merila izbora Merila_Naj socialno podjetje_zadruga 2021 Merila_Naj podpornik SE 2021
Prijavni obrazec Prijavni-obrazec_Naj-socialno-podjetje_zadruga 2021 Prijavni obrazec_Naj podpornik SE 2021

 

Dodatne informacije

Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave

Vabljeni k sodelovanju in širjenju informacij! 

Sodelujte v natečaju projekta Sociolab!

By | Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab

JAVNI NATEČAJ 

NAJ SOCIALNO PODJETJE ALI ZADRUGA 

in 

NAJ PODPORNIK/-ICA SOCIALNE EKONOMIJE

2021 v PODRAVJU

 

Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije,

 ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, 

vabimo vas k sodelovanju na natečaju

ki ga že tretje leto razpisujemo v okviru projekta 

Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo –  SocioLab. 

Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. Prav tako pa je lahko proces izpolnjevanja prijave na natečaj priložnost za evalvacijo in čas za refleksijo delovanja vašega socialnega podjetja ali zadruge v preteklem letu. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam, želimo pokazati, da prepoznavamo in cenimo vaše delo, trud in prizadevnost za pozitivne družbene spremembe.

Slavnostna podelitev priznanj se bo odvila v začetku meseca oktobra 2021, več podrobnosti pa bomo predstavili kmalu. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava

Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stične točke.

Rok prijave

Prijavnice sprejemamo do četrtka, 30. 9. 2021.

Način izbora

Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora. 

Pogoji in merila

Naj socialno podjetje ali zadruga 2020 Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2020
Kdo lahko sodeluje? Socialna podjetja in zadruge, ki so registrirane oz. svojo dejavnost opravljajo v Podravju. Organizacija ali posameznik/-ica

(društva, zasebni in javni zavodi, razvojne agencije, zbornice, sindikati, lokalne samouprave, podjetja …) v Podravju kot kandidat ali kot predlagatelj.

Merila izbora Merila_Naj socialno podjetje_zadruga 2021 Merila_Naj podpornik SE 2021
Prijavni obrazec Prijavni-obrazec_Naj-socialno-podjetje_zadruga 2021 Prijavni obrazec_Naj podpornik SE 2021

 

Dodatne informacije

Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave

Vabljeni k sodelovanju in širjenju informacij! 

Spoznajte razstavljavce s sejma

By | Novica, Novice, Sociolab, Uncategorized

Za vse tiste, ki niste utegnili obiskati našega Sejma socialne ekonomije,

vam predstavljamo promocijske letake razstavljavcev. Na letakih najdete tudi povezave do njihovih spletnih strani in druge kontakte v primeru, da bi jih želeli podrobneje spoznati ali morda kupiti njihove izdelke.

Na sejmu socialne ekonomije so bili …

 1. Pupillam
 2. CPU
 3. Marjetka – Moj Cvet
 4. Dobrina
 5. Libona
 6. Etika
 7. Avantgard Metalli
 8. ZSR Murska Sobota
 9. Zadruga odgovornih ustvarjalcev
 10. Toti DCA
 11. Hiša!
 12. StanKoop 

Utrinki s Sejma socialne ekonomije

By | Dogajanje, Dogodek, facebook, Novica, Novice, Sociolab

V okviru projekta SocioLab smo 3. julija 2021 že četrto leto zapored organizirali Sejem socialne ekonomije. Tokrat v Mariboru, na Trgu svobode.

Na sejmu so se predstavili socialni podjetniki in zadružniki ter drugi predstavniki socialne ekonomije s Podravja in okolice. Z nami so bili:

 • Društvo PUPILLAM, so.p.
 • Center ponovne uporabe Ormož, d.o.o., so.p.
 • MARJETKA, MojCvet, zdravje iz narave, s.p.
 • Zadruga Dobrina, z.o.o., so.p.
 • Libona d.o.o., so.p.
 • ETIKA d.o.o.
 • Avantgard Metalli z.b.o.
 • ZSR – zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p.
 • Zadruga odgovorni ustvarjalci, z.b.o., so.p.
 • Toti DCA, so.p.
 • Društvo Hiša!, so.p. – Rajzefiber
 • Stanovanjska zadruga StanKoop, z.o.o.
 • in Projekt SocioLab s partnerji in mobilnim fablab-om.

Vabljeni na sprehod med foto utrinki…

Praznovali bomo Mednarodni dan zadružništva!

By | Dogajanje, Dogodek, facebook, Novica, Novice, Sociolab

OBNOVIMO SKUPAJ – GRADIMO BOLJE!

MEDNARODNI  DAN ZADRUŽNIŠTVA

Globalno zadružno gibanje predstavlja več kot milijardo članic in članov v več kot 3 milijonih zadrug po vsem svetu, s skupno preko 280 milijoni zaposlenimi v zadrugah. Zadružništvo tako povezuje skupno več kot 12 % globalnega prebivalstva, in del te zadružne skupnosti ste tudi vi, zadružnice in zadružniki  ter podpornice in podporniki zadružništva v Sloveniji.

Zadruge po vsem svetu praznujejo Mednarodni dan zadružništva #CoopsDay vsako leto prvo soboto v mesecu juliju. Tema letošnjega praznovanja je Obnovimo skupaj – gradimo bolje! (Rebuild better together). Ob tej priložnosti zadruge ponovno potrjujejo, kako se s krizo pandemije, podobno kot z drugimi krizami, spopadajo s solidarnostjo in odpornostjo. Zadruge skupnostim zagotavljajo za ljudi in okolje pravično obnovo po krizi.

Zadruge, ki obstajajo in nastajajo na področjih zdravstva, kmetijstva, industrije, trgovine, financ, stanovanj, zaposlovanja, izobraževanja in kulture, socialnih in skrbstvenih storitev in na mnogih drugih področjih, ponovno dokazujejo, da se človek s krizami ne rabi soočati sam in osamljen. Ob Mednarodnem dnevu zadružništva zadruge sporočajo svetu, da obstaja zadružni način družbeno-ekonomskega povezovanja skupnosti, ki je osredotočen na človeka in temelji na zadružnih vrednotah samo-pomoči in solidarnosti ter na etičnih vrednotah družbene odgovornosti in skrbi za skupnost, s čimer se zmanjšujejo neenakosti, se krepi skupna blaginja ter se gradi skupne odzive na krize kot je trenutna pandemija.

Ob tej priložnosti, se nam v soboto 3. julija 2021, od 11.00 do 12.30
pridružite na okrogli mizi:  Udejanjanje šestega zadružnega načela “Sodelovanje med zadrugami”.

Šesto zadružno načelo pravi, da zadruge najučinkoviteje služijo svojim članom in krepijo zadružno gibanje s tem, ko povezane delujejo v lokalnih, državnih, regijskih in mednarodnih strukturah. Na srečanju se bomo pogovarjali o pomenu zadružnega povezovanja, še posebej o pomenu povezovanja med zadrugami. Sodelavka Združenja CAAP bo na kratko predstavila položaj zadružništva v Sloveniji ter najnovejše informacije o spremembi Zakona o zadrugah, ki je trenutno v vladni obravnavi. Sodelujoči v pogovoru bodo spregovorili o pomenu zadružnega načela »Sodelovanje med zadrugami« ter o potrebah zadrug po povezovanju z drugimi zadrugami.

Pridružite se na nam na platformi ZOOM: na dogodek se prijavite do 2.7.2021 na povezavi https://forms.gle/B68jg6aqo3v1tFoRA

Tisti, ki ste blizu, se nam lahko pridružite tudi v živo v pisarni Združenja CAAP, so.p. na naslovu Volkmerjev prehod 4, Maribor.

Več o #CoopsDay na https://www.coopsday.coop/. Več o stanju zadružništva v Sloveniji pa v analizi http://brazde.org/?p=4230.

Vabljeni!

 

Accessibility