Stične točke

SLOVENSKA BISTRICA
Razvojno informacijski
center Slovenska Bistrica
Trg svobode 5

Trg svobode 5,
2310 Slovenska Bistrica

(02) 843 02 46
www.ric-sb.si
info@ric-sb.si

LENART
Razvojna agencija Slovenske gorice
Trg osvoboditve 9

CIRKULANE
PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56

MARIBOR
TKALKA
Tkalski prehod 4

PTUJ
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6