Podkast #14 – Karolina Babič, Združenje CAAP, so.p.

| podcast, Sociolab | No Comments
Tokratna gostja predstavi rezultate raziskovanja obstoječih programov o socialni ekonomiji, in sicer obstoječih programov na fakultetni ravni in formalnega izobraževanja v Sloveniji. Pregled koliko in kako so zastopane teme socialne…

Podkast #13 – Matic Primc, Združenje CAAP, so.p.

| podcast, Sociolab | No Comments
Tokratni gost Matic Primc pojasni zakaj govoriti o participativnem proračunu v okviru socialne ekonomije. Osredotoča se na pomanjkanje veščin demokratičnega odločanja, ki so zasidrane s srži socialne ekonomije. Prijetno poslušanje!

Podkast #12 – dr. Marinka Vovk, Center ponovne uporabe

| podcast, Sociolab | No Comments
Tokratna gostja dr. Marinka Vovk predstavi nastanek prvega socialnega podjetja v Sloveniji – Center ponovne uporabe. Dotakne se pomembnega izziva kako ravnamo z odpadki in kako preprečujemo izgubo dragocenih virov.…

Podkast #11 – Borut Osonkar, Zavod PIP

| podcast, Sociolab | No Comments
Gost Borut Osonkar pojasni kaj je zagovorništvo in kaj je lobiranje. S plastičnimi primeri pojasnjuje na kakšen način se izvaja lobiranje v primerjavi z zagovorništvom ter kdo in kako ga…

Podkast #10 – Karolina Babič, Združenje CAAP, so.p.

| podcast, Sociolab | No Comments
Gostja Karolina Babič pojasni kaj je zadruga, kakšen je način delovanja in podrobneje pojasni načela zadružništva, ki jih zadruge zasledujejo. V nadaljevanju predstavi različne vrste zadrug in pojasnjuje zakaj se…

Podkast #9 – Kaja Fiedler, Pekarna Magdalenske mreže

| podcast, Sociolab | No Comments
Gostja nas popelje od širšega premisleka o situaciji mladih v (podjetniškem) svetu. Nadaljuje o delavskih pravicah in razmišlja kje svoje mesto najdejo opevani termini: inovativnost, ustvarjalnost in podjetnost. Ponudi tudi…

Podkast #8 – Matic Primc, Združenje CAAP, so.p.

| podcast, Sociolab | No Comments
Tokratni gost razloži kaj je ekonomska demokracija. Kako jo prepoznamo v praksi in kje jo lahko zaznamo v zakonodaji in praksi - v socialnih podjetjih in zadrugah! Prijetno poslušanje!

Podkast #7 – Rim H.M. Stroeks, Europe Enterprise Network

| Novica, podcast, Sociolab | No Comments
Tokratni gost je na kratko spregovoril o globalnem podjetniškem okolju in procesih razvoja ter o pomembnosti načrtovanja prihodnosti v podjetju. Prijetno poslušanje!

Podkast #6 – Maggie O’Carroll, The Women’s Organisation

| podcast, Sociolab | No Comments
Gostili smo Maggie O'Carroll ustanoviteljico in direktorico The Women’s Organisation iz Velike Britanije, ki je na kratko predstavila navdihujočo socialnopodjetniško zgodbo. Obenem pa pojasnila kakšne pozitivne učinke ima socialna ekonomija…

Podkast #5 – Annet van Otterloo, Afrikaanderwijk Cooperatie

| podcast, Sociolab | No Comments
Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie iz Rotterdama (Nizozemska), zadruge, ki je spremenila okolje ter ustvarja sosesko po meri prebivalcev. O tem, kako postajajo vedno bolj močna, povezana in neodvisna…

Podkast #4 – Diana Dovgan, CECOP-CICOPA Europe in CICOPA

| podcast, Sociolab | No Comments
Diana Dovgan je pred kratkim prevzela krmilo Mednarodne organizacije industrijskih in storitvenih zadrug (CECOP-CICOPA Europe), ki je podrobneje predstavila organizacijo iz katere prihaja in mednarodno kampanjo za spodbujanje zadružništva med mladimi…

Podkast #3 – Bruno Roelants, International Co-operative Alliance (ICA)

| podcast, Sociolab | No Comments
V tokratnem podkastu gostimo Bruna Roelantsa, generalnega direktorja Mednarodne zadružne zveze in soavtorja knjige Kapital in past dolga: Kaj se lahko naučimo od zadrug med svetovno krizo. V podkastu pa več…

Podkast #2 – Claudia Sanchez Bajo

| podcast, Sociolab | No Comments
Zadružništvo je tip podjetništva, ki deluje po najplemenitejših vodilih dobrega gospodarjenja: široko razvejena lastniška struktura podjetij, demokratično odločanje, enakopravnost, pravična delitev, solidarnost, poštenje in družbena odgovornost. V drugem v seriji…

Podkast #1 – Ander Etxberria, Mondragon

| podcast, Sociolab | No Comments
Mondragon je tista zadruga oz. natančneje zveza zadrug, ki je svetovno finačno krizo leta 2008 prevedrila brez odpuščanj. Je družbeni-ekonomski eksperiment, je zgodba o uspehu, je sinteza podjetništva in skupnosti.…