Gradiva

 

Tekom projekta smo pripravili kar nekaj zanimivih gradiv, v obliki zloženk, brošur, filmčkov, priročnikov in podobno.

Vabljeni k ogledu!

Zloženke

Priročnik

 

V priročniku Veter v jadra socialne ekonomije najdete pomembne teme in nekaj »teorije« o  socialni ekonomiji, avtorji pa so na osnovi praktičnih izkušenj zbrali tudi uporabna orodja in pripomočke za delo.

Priročnik lahko uporabljate na dva načina, in sicer za prenos in branje v PDF obliki priporočamo povezavo na Digitalno knjižnico Slovenije, za interaktivno izkušnjo pa registracijo v našo spletno učilnico,  kjer lahko podajate svoja mnenja in komentarje. In še kratka navodila za dostop do spletnega priročnika: Navodila za prijavo.

Zaplujte z nami na odprto morje možnosti (samo)izobraževanja!

Kartice

Videi

Finančni in drugi viri

 • Zagonske spodbude – finančna in vsebinska podpora za mlada podjetja v prvi razvojni fazi.
 • Semenski kapital oz. konvertibilno posojilo – namenjeno mladim podjetjem v drugi razvojni fazi (za vstop na trg).
 • Tvegan kapital – zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja, kar omogoča začetek prodora na globalne trge.
 • Mikrokrediti – omogočajo financiranje manjših investicij in obratnih sredstev.
 • Hitrejše, lažje, predvsem pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za obratna sredstva ali večje investicije s pomočjo garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere omogočajo.
 • Posebne spodbude v obliki nepovratnih sredstev, namenjene mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (MSP) ali mladim samostojnim podjetnikom oz. določenim ciljnim skupinam, ki potrebujejo ugodne finančne spodbude za rast in razvoj podjetja.

Javna povabila za nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev:

 • subvencije za zaposlitev brezposelnih,
 • povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelni.
 • Finančne spodbude – v obliki povratnih sredstev, za začetne investicije na področju podjetništva, kmetijstva in gozdarstva, regionalnega razvoja.
 • Finančni vložki v regijske garancijske sheme.
 • Pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi.

Finančne spodbude za raziskave in razvoj na področjih: podjetništvo, tehnologija in RRI, internacionalizacija, digitalizacija, les, socialno podjetništvo, turizem.

Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za podjetja, zavarovanja izvoznih poslov.

Finančne spodbude na področju podjetništva, inovativnosti, tehnološkega razvoja, internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter turizma.

Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za vlaganje v okoljsko naravnane projekte in energetsko učinkovitost.

Povezovanje start-upov in investitorjev

Izvajanje javnih razpisov na področju zaposlovanja, enakih možnostih, človeških virov.

Razpisi iz sredstev kohezijske politike.