DogajanjeDogodekNoviceUncategorized

MEDNARODNI DAN ZADRUŽNIŠTVA – 7. julij 2018

By 28 junija, 2018 23 aprila, 2020 No Comments

Zavedamo se pomena sodelovanja med zadrugami in potencialov povezanega zadružnega gibanja, zato vas ob Mednarodnem dnevu zadružništva 2018 vabimo na srečanje zadrug, ki bo v soboto 7. julija 2018 ob 10.00 v prostorih Zadruge BikeLab (Gosposka 11, Maribor).

Zadruge v Sloveniji smo del svetovnega zadružnega gibanja in tudi letos praznujemo skupaj z več kot milijardo zadružnikov po svetu povezanih v več kot 3 milijone zadružnih podjetij. Že 96. leto zapored se obeležuje Mednarodni dan zadružništva. Prvo soboto v mesecu juliju, letos torej 7. julija. Tema letošnje obeležitve je »trajnostna potrošnja in proizvodnja storitev in proizvodov« s skupnim sloganom S sodelovanjem do vzdržnih skupnosti! Poslanico Mednarodne zadružne zveze (ICA) si lahko preberete na: https://www.ica.coop/en/media/news/statement-for-2018-coopsday-sustainable-societies-through-cooperation.
Zavedamo se pomena sodelovanja med zadrugami in potencialov povezanega zadružnega gibanja, zato vas ob Mednarodnem dnevu zadružništva 2018 vabimo na srečanje zadrug, ki bo
v soboto 7. julija 2018 ob 10.00 v prostorih Zadruge BikeLab (Gosposka 11, Maribor).
 
10:00    Zadružna kavica in uvodni pozdrav
10:15    Predstavitev prevodov štirih temeljnih mednarodnih zadružnih dokumentov* objavljenih v tematski številki ČKZ – Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo z naslovom Solidarnostne ekonomije:
·     Izjava o zadružni identiteti (1995)
·     Priporočilo Mednarodne organizacije dela 193 – spodbujanje zadrug (2002)
·     Svetovna deklaracija o delavskih zadrugah (2005)
·     Svetovni standardi socialnih zadrug (2011)
11:00    Delavnica v izvedbi Inštituta RISE: pregled ugotovitev zadružnih srečanj 2016 – 2017 (Maribor, Lendava, Koper, Sevnica) ter priprava načrta aktivnosti povezovanja zadrug v Sloveniji
13:00    Druženje s prigrizkom
Dogodek je na zemljevidu dogodkov #coopsday 2018 https://www.ica.coop/en/coopsday-interactive-map. 
Lep zadružni pozdrav!
*Prevod temeljnih mednarodnih zadružnih dokumentov je dostopen na naslovu http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDokumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf. Naložite dokument na svojo spletno stran, pošljite ga svojim članom ter drugim zainteresiranim.
 
Mednarodni dan zadružništva_Vabilo_7 julij 2018 (1)
 
*Operacijo »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Partnerji projekta SocioLab so: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA; TKALKA, razvojna zadruga; CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor; PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro; Razvojna agencija Slovenske Gorice; Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica; Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor; Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj; Združenje Socialna ekonomija Slovenije; Štajerska gospodarska zbornica; Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP.

Accessibility