Dogodek

"Združimo se! Zadružništvo in mladi"

By 31 maja, 2018 16 marca, 2019 No Comments

Vabimo vas na mednarodno konferenco »Združimo se! Zadružništvo in mladi«, ki se bo odvila 6. in 7. 9. 2018 v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru. Namen konference je v slovenskem prostoru skupaj z mednarodnimi strokovnjaki_njami odpreti debato o zadružništvu kot trajnostni obliki zaposlovanja mladih.

Programi usposabljanj in akcije za vzpostavljanje zadrug mladih po Evropi se zlasti v predelih, kjer je možnost zaposlovanja majhna, množijo. Zadružništvo namreč nudi mladim trajnostna delovna mesta z večjo socialno varnostjo in med drugim z razpršitvijo tveganja na druge člane_ice zadruge, spodbuja vrednote kot sta solidarnost in demokracija na delovnem mestu.
Konferenca bo namenjena tudi seznanitvi z zaključki projekta Združimo se! v okviru katerega se je v letih 2016 in 2018 približno 170 mladih skozi teoretične in praktične vsebine seznanjalo z delavskimi pravicami, participatorno ekonomijo in zadružništvom.  Predstavile_i bomo tudi analize in raziskave s področja zadružništva v Sloveniji in v Evropi ter pobliže spoznale_i zadruge, slovenske in tuje, v katerih predvsem aktivno delujejo mladi.
V okviru konference bo Slovenijo prvič v vlogi generalnega direktorja Mednarodne kooperativne zveze (International Co-operative Alliance) obiskal Bruno Roelants, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja zadrug in soavtor knjižne uspešnice Kapital in past zadolževanja – zadružništvo kot alternative. Med govorkami_ci bodo med drugim tudi predstavnik Mednarodne organizacije delavskih, socialnih in producentskih zadrug (CICOPA), ki bo podrobneje predstavil mednarodno kampanjo za spodbujanje zadružništva med mladimi široko po svetu, We own it!, predstavnik Mednarodne organizacije za participatorno družbo (IOPS) in vodilna strokovnjakinja s področja zadružništva v Sloveniji Karolina Babič iz Centra avtonomne in alternativne produkcije (CAAP).

Za zaključek bomo oblikovale_i smernice za ustvarjanje spodbudnega okolja za ustanavljanje zadrug za mlade v Sloveniji, predvsem z namenom zagotoviti mladim dostojne oblike dela, ki so posledica skupnega in demokratičnega lastniškega sistema.
Konferenca bo namenjena mladinskim delavkam_cem, odločevalkam_cem na področju mladine, delovne zakonodaje in gospodarstva na nacionalni in na lokalni ravni, mladim, članicam_om zadrug in strokovnjakinjam_om s področja zadružništva, delodajalcem, iskalcem zaposlitev in ZRSZ.

V drugi polovici meseca junija vas bomo seznanile_i z natančnim programom konference in vas povabile_i k sodelovanju in obisku.
Vsi za druge-zadruge za vse!
Pekarna Magdalenske mreže
Kaja Fiedler in Urška Breznik, strokovni sodelavki projekta Združimo se!

Accessibility