Novica

SLOVENSKA NAGRADA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST HORUS 2016!

By 29 julija, 2016 No Comments

Podjetja, socialna podjetja, zavodi, potegujte se za nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2016. Rok za oddajo vlog je 19.10.2016http://www.horus.si

Poslanstvo in temeljni cilji nagrade:

Poslanstvo
Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. Z nagrado želimo krepiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in opozoriti na našo soodvisnost, ki se je še vse premalo zavedamo. Opozoriti želimo na to, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in izven nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo. Promovirati želimo primere dobre prakse v javnosti in s tem spodbujati podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju.

Vizija
Vizija nagrade HORUS je postati vodilna slovenska nagrada s področja uravnotežene in inovativne družbene odgovornosti. Arhiv nagrajenih podjetij bo sčasoma prerasel v knjižnico primerov slovenske dobre prakse na področju družbene odgovornosti pri IRDO, ki bo postala nepogrešljiv in referenčen vir znanj in spoznanj s tega področja.

Cilji
• osveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti
• promocija podjetij, ki družbeno odgovorno poslujejo na dolgi rok
• izobraževanje o najnovejših praksah slovenskih in tujih podjetij s področja družbene odgovornosti
• podelitev nagrade za najbolj družbeno odgovorno podjetje
• izdaja priročnika s primeri dobre prakse na področju družbene odgovornosti

Za dodatne informacije pišite na naslov: nagrada.horus@irdo.si ali pokličite na 031 344 883.

Accessibility