Uncategorized

MEDNARODNI TEDEN ZADRUŽNIŠTVA 2016!

By 28 junija, 2016 No Comments

Vabljeni v Tkalko v petek, 1.7. ob 11. uri! Na tiskovni konferenci ob MEDNARODNEM DNEVU ZADRUŽNIŠTVA 2016 bomo predstavili tudi RAZVOJNO ZADRUGO TKALKA. V soboto, 2.7. ob 10. uri se lahko udeležite posveta Spodbujanje razvoja delavskih, socialnih in proizvajalskih zadrug v Sloveniji, v organizaciji KPV, MGRT, CICOPA in TKALKE. Podrobnosti o teh in drugih dogodkih v zadružnem tednu si preberite spodaj!!
Dogodki v tednu zadružništva 2016:
Petek, 1. 7. 2016, ob 11. uri v TKALKI, Tkalski prehod 4, Maribor
Tiskovna konferenca ob Mednarodnem dnevu zadružništva 2016 in predstavitev razvojne zadruge Tkalka v organizaciji skupnostnega centra Tkalka.
Sobota, 2. 7. 2016, ob 10. uri v TKALKI, Tkalski prehod 4, MariborPosvet ob mednarodnem dnevu zadružništva 2016: Spodbujanje razvoja delavskih, socialnih in proizvajalskih zadrug v Sloveniji, v organizaciji KPV, MGRT, CICOPA in TKALKE.
Ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 10. uri na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova 12, LjubljanaPosvet: S stanovanjskimi zadrugami do dostopnih najemnih stanovanj za mlade, v organizaciji KPV, MGRT, MOP, Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Zadrugatorja.
Torek, 5. 7. 2016, ob 10.uri v Kulturnem domu Božidarja Jakca, Padna 11, PiranPosvet: Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu, v organizaciji KPV, MGRT in Skupnosti občin Slovenije
Sreda, 6. 7. 2016, ob 10.uri v Kulturno turističnem centru Loški potok, Hrib 14, Loški potok
Posvet: Energetske zadruge in obnovljivi viri energije, v organizaciji KPV, MGRT, Sončne zadruge in Občine Loški Potok
Podrobnosti o dogodki:
1.Tiskovna konferenca ob MEDNARODNEM DNEVU ZADRUŽNIŠTVA 2016 in PREDSTAVITEV RAZVOJNE ZADRUGE TKALKA, v petek,1. 7.       2016, ob 11. uri v TKALKI, Tkalski prehod 4, Maribor
Vsako leto na prvo soboto v mesecu juliju obeležujemo Mednarodni dan zadružništva. Zato ob tej priložnosti v Tkalki pripravljamo tiskovno konferenco, na kateri bomo: strnjeno predstavili stanje na področju zadružništva po svetu in v Sloveniji, spremljali video-konferenčni pozdrav g. Bruna Roelantsa, generalnega sekretarja CECOP-CICOPA Europe in prvič javno predstavili novo ustanovljeno razvojno zadrugo: TKALKA, zadruga za razvoj družbenih in tehnoloških inovacij z.b.o., socialno podjetje (kratko: TKALKA, razvojna zadruga z.b.o., so.p.)
    2. Posvet ob mednarodnem dnevu zadružništva 2016: Spodbujanje razvoja delavskih, socialnih in proizvajalskih zadrug v Sloveniji, v soboto,       2. julija, ob 10. uri, v skupnostnem centru Tkalka, Tkalski prehod 4
Posvet organizirajo Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in skupnostni center Tkalka. Na posvetu bo Vladna projektne skupine za zadružništvo predstavila Poročilo o spodbujanju delavskih, socialnih in proizvajalskih zadrug v Sloveniji, ki ga je v sklopu izvajanja strateškega vladnega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije za Vlado Republike Slovenije pripravilo Evropsko združenje industrijskih in storitvenih zadrug CICOPA. 
Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite na elektronski naslov: E: tatjana.debevec@gov.si najkasneje do petka, 1.7.2015 do 10h.
    3. Posvet: S stanovanjskimi zadrugami do dostopnih najemnih stanovanj za mlade, v ponedeljek, 2. julija, ob 10. uri, v Galeriji Fakultete za                       arhitekturo, Univerze v Ljubljani, Zoisova cesta 12, Ljubljana
Namen posveta je spodbuditi vzpostavitev pravnih, finančnih in zemljiško-prostorskih okvirov in podpornih politik za vzpostavitev in razvoj stanovanjskih zadrug v Sloveniji. Stanovanjske zadruge temeljijo na združevanju članov z namenom zagotavljanja kvalitetnih in finančno dostopnih stanovanj. Kot vsaka zadruga, tudi stanovanjska temelji na načelih prostovoljnega članstva, demokratičnega upravljanja in ekonomske participacije. Po svetu je razvitih mnogo raznolikih modelov, od skupnostno naravnanih do individualiziranih, od lastniških do najemnih, za vse pa je značilna visoka varnost bivanja. 
Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani je skupina študentov v študijskem letu 2015-16 raziskovala stanovanjsko zadružništvo, kot alternativno obliko stanovanjske preskrbe v Sloveniji. Na posvetu bodo predstavniki fakultete in stanovanjske zadruge Zadrugator predstavili možnosti umestitve stanovanjskih zadrug na treh ljubljanskih lokacijah: v skladiščno-poslovni objekt iz 60. let na Koseskega ulici na Koleziji, v propadajočo stanovanjsko stavbo na Gubčevi ulici v Šiški in na degradirano parcelo na Poljanah. Vse parcele oz. stavbe so v lasti Mestne občine Ljubljana. Predstavili bodo tudi preizkusne variante za stanovanjsko zadrugo na parceli v Zalogu, ki so jih na pripravili na pobudo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite na elektronski naslov: E: tatjana.debevec@gov.si najkasneje do petka, 1.7.2015 do 12h.
   4. Posvet: Turistične kooperative in sodobni poslovni modeli v turizmu, v torek, 5. julija, 2016 s pričetkom ob 10.00 uri v Kulturnem domu Božidarja        Jakca, Padna 11, Piran.
Osrednja tema posveta je predstavitev inovativnih oblik organiziranosti v turizmu, ki so osredotočene na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Zadruge ali kooperative sicer niso nova oblika poslovnega modela, vendar jih v Sloveniji na področju turizma šele razvijamo. Na posvetu bo predstavljen zadružni poslovni model, ki omogoča učinkovito povezovanje v turistične kooperative s ciljem vzpostaviti poslovno sodelovanje fizičnih oseb, gostiteljev, zasebnega in javnega sektorja, ki turistom nudijo različne turistične storitve: namestitev, prehrana, vodenje, prevozi, animacije, šport.
Digitalizacija je gonilna sila globalnih sprememb, ki se v turizmu izrazito odražajo in zahtevajo odziv tako ponudnikov nastanitev kot tudi pravno-formalnega sistema. Največji hotel na svetu je skoraj čez noč postal Airbnb. Ljudje se s pomočjo te in drugih spletnih platform  povezujejo, sodelujejo in ustvarjajo dodano vrednost. Zato smo na posvet  povabili predstavnika podjetja Airbnb, da bo z nami delil njihovo vizijo in odzive držav, v katerih so prisotni in teh je več kot 190.
Posvet bo potekal v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku. Udeležba na posvetu je brezplačna, prijavite se lahko na elektronski naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 1. julija 2016.
  5. Posvet: Energetske zadruge in obnovljivi viri energije, v sredo, 6. julija, ob 10. uri, v Kulturno turističnem centru Loški potok, Hrib 14, Loški potok
Posvet organizirajo Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Sončna zadruga in Občina Loški Potok. Namen posveta je spodbuditi vzpostavitev pravnih, finančnih in drugih podpornih politik za vzpostavitev in razvoj energetskih zadrug v Sloveniji. Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite na elektronski naslov: E: tatjana.debevec@gov.si najkasneje do torka, 5.7.2015 do 12h.
 
Še več podrobnosti o posameznih dogodkih najdete TUKAJ!
Vljudno vabljeni !
 

Accessibility