Priznanja

S podelitvijo priznanj želimo prepoznati vrednost dela posameznikov in organizacij za razvoj socialne ekonomije in nagraditi njihov trud ter prizadevnost. Prav tako s podelitvijo častnih nazivov želimo širši javnosti predstavitvi dobre prakse in pridobiti zanimanje medijev ter dvigniti prepoznavnost socialnega podjetništva in zadružništva tako v regiji kot širše.

2019

Slavnostna podelitev priznanj je potekala v okviru mednarodne konference Zgodbe, ki spreminjajo. Priznanji za častni naziv je podelili Peter Svetina, varuh človekovih pravic in častni pokrovitelj konference ter dolgoletni socialni podjetnik in so-ustanovitelj Zavoda za socialno podjetništvo na podeželju – zavoda Grunt, ki je primer uspešne socialnopodjetniške zgodbe in primer dobre prakse tudi v evropskem merilu.

Tričlanska strokovna komisija je priznanje za Naj socialno podjetje / zadrugo podelila Zadrugi Dobrina, z.o.o., so.p. in Centru ponovne uporabe, so.p.. Ocenjevalna komisija se je zaradi iste višine doseženih točk odločila, da nagrado letos podeli dvema socialnima podjetjema.

Naziv sta si prislužili na podlagi naslednjih utemeljitev: socialno-podjetniška poslovna ideja odgovarja na pereče izzive, s katerimi se srečujemo v družbi – zagotavljanje lokalno pridelane ekološke zdrave prehrane prebivalstvu, povečevanje samooskrbe, ohranjanje podeželja in malih kmetij, zmanjševanje odpadkov z njihovo ponovno uporabo, ohranjanje virov in zmanjševanje potrošništva, zmanjševanje revščine, zagotavljanje delovnih mest za najbolj ranljive skupine, oživljanje degradiranih prostorov, itn. Obe podjetji imata dober poslovni model, ki zagotavlja stabilno poslovanje, vzdržno rast, kakovostna delovna mesta in dodatno zaposlovanje ter imata pozitiven vpliv na okolje in delovanje v korist svojih članov, zaposlenih in uporabnikov.

Častni naziv Naj podpornika socialne ekonomije pa si je prislužila Občina Slovenska Bistrica, ki razvoj socialne ekonomije tako v lokalni skupnosti kot širše v Podravski regiji in v celotni Vzhodni kohezijski regiji, aktivno podpira že več kot 7 let. Je edina občina v Podravju, ki je že leta 2014 izvedla natečaj za Najboljšo socialno podjetniško idejo. Zmagovalni predlog je prejel nagrado 2.000 €, vsi zainteresirani za nadaljnje delo pa so bili vključeni v program podpore. Prenovila je več kot 600 kvadratnih metrov površin ter ustvarila Stičišče podjetniških iniciativ, v katerem poleg socialnega podjetja Recosi delujejo tudi druga mlada zagonska podjetja. Več 100m2 dodatnih obnovljenih prostorov pa je danih v uporabo društvom Sožitje, Europa Donna in drugim, ki iščejo odgovore na lokalne in širše družbene izzive. 

2020
2021

Natečaj za leto 2021 bo odprt predvidoma v aprilu.