Pospeševalnik družbenih inovacij

Program podpore je namenjen pridobivanju novih znanj in izgrajevanju potrebnih kompetenc; primeren je tako za posameznike kot za iniciative/skupine, tako za začetnike kot za že aktivne socialne podjetnike in zadružnike. V procesu ustanavljanja in razvoja vas vodijo mentorji, s katerimi najprej pripravite oceno stanja vaše organizacije, na podlagi ugotovljenih potreb pa načrt aktivnosti. Mentorji vas redno obveščajo o usposabljanjih, razpisih in drugih zanimivih dogodkih, vam nudijo podporo pri iskanju finančnih virov, vstopu na trg, promociji, prepoznavnosti in vpetosti v socialnopodjetniško skupnost. Osnovna znanja boste pridobili z udeležbo na usposabljanjih, za dodatne in strokovne kompetence pa vam bodo na voljo svetovalci, s katerimi boste iskali odgovore na specifična vprašanja ali zagate.

Vse zainteresirane strokovnjake, ki imate strokovne izkušnje mentorstva in/ali svetovanja socialno podjetniškim iniciativam ter socialnim podjetjem in zadrugam pa vabimo, da nam posredujete vašo vlogo za vpis v bazo strokovnjakov, kar je pogoj za sodelovanje kot mentor oziroma svetovalec. Javno povabilo z vlogo najdete tukaj: https://docs.google.com/document/d/1AtgVnD7F-Ton7uwnA4UyTVYcHvLm-cdo/edit.

87
vključenih strokovnjakov
1340
ur mentorske podpore.
1059
ur svetovanj s strani strokovnjakov.
12
V tem ciklu je aktivno vključenih še 5 iniciativ.
40
V Pospeševalniku družbenih inovacij smo podprli že 23 socialnih podjetij, socialnopodjetniških iniciativ in zadrug.
Pospeševalnik ponuja:

 

> mentorstvo (redno spremljanje in podpora)

> svetovanje (dostop do svetovalcev v skupni vrednosti do 2.500,00 EUR) 

> usposabljanje (organizirana usposabljanja za manjše skupine: marketing, prodaja, digitalne kompetence, socialno podjetništvo & zadružništvo, merjenje družbenih učinkov …) 

> promocija (vključenost v spletno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih dogodkih)

> mreženje in povezovanje (udeležba na konferencah, B2C in B2B srečanjih, ipd.) 

> souporaba coworking prostorov za delo, sestanke, skupnostne aktivnosti na 5 stičnih točkah v Podravju: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Cirkulane, Lenart

»Strnjena konkretna vsebina, strokovni predavatelji.«

»Odlična predavanja, odlični predavateljici. Po predavanju sem polna navdiha in elana za
delo v prihodnje.«

»Seznanitev z novimi področji podjetništva, nova poznanstva, več energije za delo, potrditev
lastnega znanja, super je delati v timu.«

»Ključna prednost je mentor – strokovnjak iz področja, ki ti individualno pomaga prebroditi
težave, s katerimi se v nekem trenutku srečuješ.«

»Zelo sem zadovoljna s predavanji in izbiro predavateljev, moja pričakovanja so bila
presežena.«