Lokalni dogodki

Dogodki aktiviranja in motiviranja predstavljajo predvsem raznovrstno delo na terenu. Z izvajanjem rednih raziskav terena želimo aktivno spremljati, katere potrebe se pojavljajo v lokalnih okoljih in kje se skrivajo priložnosti za razvoj socialnih podjetij in zadrug. Na podlagi pridobljenih podatkov organiziramo srečanja v lokalnih okoljih, delavnice opredeljevanja družbenih problemov, dogodke mreženja in povezovanja (posamezniki – izzivi – deležniki), izobraževanja in usposabljanja z namenom višanja sposobnosti lokalne skupnosti, da samostojno razvija odgovore na izzive v svojem okolju.

Delavnica Fablab – V Mariboru je čez vse leto odprta tudi delavnica digitalnega fabriciranja z osnovno opremo (CNC, lasersko rezkanje, 3D tiskanje ipd.). Enkrat letno pa delavnica v t.i. obliki mobilnega fablab-a gostuje tudi na ostalih stičnih točkah v Podravju.