Izobraževanja na področju socialnega podjetništva

 

Podpora zadružništvu in socialnemu podjetništvu

 

Skupnostne prakse

 

Mentorstvo in podjetniška pomoč

Novice

SOCIAL IMPACT AWARD SLOVENIA

| Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab | No Comments
Impact Hub Ljubljana in Slovenska agencija za mlade že četrto leto zapored vabita k prijavi na Social Impact Award Slovenia. Tekmovanje je namenjeno mladim do 30. leta starosti, ki želijo…

Zgodbe sprememb – zbornik

| Dogajanje, Dogodek, Novica, Novice, Sociolab | No Comments
V okviru  konference ZGODBE SPREMEMB - ”DRUŽBENE INOVACIJE IN SOCIALNA EKONOMIJA ZA SKUPNOST IN ZELENI PREHOD", ki smo jo v okviru projekta izvedli kot zaključno dejanje, smo pripravili tudi zbornik…

Podkast #23 – Petra Peternel, Združenje CAAP, so.p.

| Novica, Novice, podcast, Sociolab | No Comments
V zadnjem podkastu predstavljamo aktivnosti in nekatere rezultate projekta SocioLab. Utrnke kar smo dosegli s skupnimi močmi širokega partnerstva iz Podravja. Hvala in srečno vsem socialnim podjetnikom in zadružnikom, vam…

.

  Podkast #22 – Marta Lozano Molano, WAZO COOP

  | Novica, Novice, podcast, Sociolab | No Comments
  Tokratna gostja predstavlja socialno zadrugo iz ruralnega področja Španije, v regiji Extramadura s področja kreativnih industrij - WAZO coop. V svojem okolju so edinstvena zadruga, ki polnomočijo posameznike v odročnih…

  Podkast #21 – Borut Osonkar, Zavod PIP

  | Novica, Novice, podcast, Sociolab | No Comments
  V tokratnem podkastu je ponovno z nami predstavnik Zavoda PIP, ki nam je v enem izmed predhodnih pokastom prestavil osnove zagovorništva in lobiranja, v tokratni oddaji pa nas bo seznanil…

  O projektu / predstavitev

  Program Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Evropski socialni sklad
  Naziv operacije Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab
  Trajanje 1. april 2018 – 31. december 2021
  Proračun 1.599.869,80 EUR
  Financiranje Sredstva Evropske unije, Evropski socialni sklad:  1.279.895,84 (80 %)
  Sredstva Republike Slovenije iz državnega proračuna: 319.973,96 (20 %)
  Vodilni partner Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
  Projektni partnerji CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje
  PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro
  Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.
  Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
  Štajerska gospodarska zbornica
  Zavod PIP, Pravni in informacijski center Maribor
  Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje
  Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje
  Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

  Namen in cilji

  Operacija – projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« je namenjen vzpostavitvi celovitega ekosistema za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji.

  Operacija – projekt SocioLab je bil neposredno potrjen v Dogovoru za razvoj
  Podravske razvojne regije v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe
  za rast in delovna mesta. Tako projekt, kot projektno partnerstvo sta bila
  predhodno potrjena s strani Razvojnega sveta regije Podravje, prav tako
  pa so vsi projektni partnerji člani regijske razvojne mreže Podravja.

  Ključne aktivnosti projekta

  Operacija je zasnovana tako, da zagotavlja ustrezen in celovit socialno-podjetniški ekosistem s programi, ki zagotavljajo aktiviranje potencialov, motiviranje prebivalstva in ciljnih skupin ter osveščanje o pomenu zaposlovanja ranljivih skupin v sektorju socialne ekonomije, izgrajevanje kompetenc deležnikov in strokovne javnosti z namenom podpore in razvoja sektorja SE v regiji, prepoznavanje priložnosti, generiranje družbenih inovacij, socialno podjetniških idej in podjemov, izgrajevanje (socialno) podjetniških skupnosti in kompetenc za zagon in rast ter zaposlovanje v sektorju. Ključne vsebinske aktivnosti so razdeljene v tri sklope: opolnomočenje skupnosti za razvoj socialne ekonomije in družbenega inoviranja; aktiviranje in motiviranje prebivalstva, generiranje družbeno inovativnih, socialno podjetniških in zadružnih idej in podjemov; program podpore ciljnim skupinam in socialnim podjetjem ter zadrugam pri zagonu in rasti.

  Projekt bo v obdobju 2018−2021
  vodil k rezultatu / učinkom

  • Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za
   socialno ekonomijo v Podravski regiji.
  • Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
  • Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
  • Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj
   30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
  • Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
  • Izvedena podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 novih
   delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
  • Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore – usposabljanje in
   mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.
  • Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
  • Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski
   podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.
  • Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z
   dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.
  • Izvedba mednarodne strokovne konference.

  Ciljne skupine

  • Deležniki socialnega podjetništva: (potencialni) podjetniki, socialni
   podjetniki, zadružniki, osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge
   ali delujejo v le-teh in iniciative (socialno podjetniške iniciative, socialna
   podjetja, zadružne iniciative, zadruge) v vseh fazah razvoja).
  • Osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo – strokovno
   in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja
   za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje.
  • Deležniki lokalnega okolja, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti,
   javnih zavodov ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih ter širša javnost.
   Posredno bomo z operacijo nagovarjali tudi druge ciljne skupine: brezposelne
   in iskalce zaposlitve, študente, mlade, starejše ter pripadnike ranljivih
   družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno
   ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

  Več o podobnih projektih najdete na: www.eu-skladi.si

  Kontakt

  T: (02) 333 1 330
  E: info@sociolab.si
  W: www.sociolab.si